ไทยเข้มแข็ง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม

Data here
  กุมภาพันธ์ 2559  
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกข้อมูล :

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
รายละเอียดข่าวภายในหน่วยงาน
รายะละเอียดของข่าวภายในหน่วยงาน จะแสดงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับข่าวนั้น รวมทั้งไฟล์แนบ และภาพประกอบถ้ามี
โฆษกสธ.แจงการเซ็นเสนอหนังสือราชการโครงการไทยเข้มแข็ง จ.ราชบุรี เป็นไปตามระบบ
this is an image

        โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แจงการเซ็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงคำของบลงทุนโครงการไทยเข้มแข็ง จังหวัดราชบุรี เป็นเพียงการเซ็นเพื่อให้หนังสือผ่านไปตามระบบราชการ เสนอไปยังผู้บริหารระดังสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และตัดสินใจดำเนินการ ยันการตัดสินใจโครงการไทยเข้มแข็งขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ ซึ่งดูทั้งความเหมาะสมด้านสถานที่ ราคา และประโยชน์ของประชาชน กรณีที่มีการเสนอข่าวหนังสือราชการของ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการลงนามเห็นชอบในหนังสือขอเปลี่ยนแปลงคำของบลงทุนในโครงการไทยเข้มแข็ง จังหวัดราชบุรี ปี 2553 ของโรงพยาบาลราชบุรี จากอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น เปลี่ยนเป็นอาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 7 ชั้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และหนังสือฉบับนี้ได้ส่งถึงนายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค (สบภ.) และได้มอบให้กลุ่มภาคกลางดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 วันนี้ (4 มกราคม 2553) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การลงนามของนายแพทย์ไพจิตร์ ที่เป็นรองปลัดที่มีหน้าที่ดูแล สบภ.ขณะนั้น เป็นการลงนามให้หนังสือผ่านไปตามระบบราชการ และเป็นขั้นตอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตามลำดับ เพื่อผ่านเรื่องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งการลงนามของนายแพทย์ไพจิตร์ในครั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการตามที่ระบุในหนังสือราชการนั้น การเซ็นเสนอหนังสือราชการเป็นไปตามระบบปกติซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณลงทุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการไทยเข้มแข็ง ทั้งในส่วนเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติ วงเงิน กว่า 86,000 ล้านบาทนั้น จัดทำในรูปของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาตามมติของคณะกรรมการ โดยยึดหลักเกณฑ์ คือ ความเหมาะสมของการกระจายด้านพื้นที่ ความเหมาะสมทางด้านราคา และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันที่กิจกรรม/ข่าว : 04 มกราคม 2553
วันที่นำเข้าข่าว : 04 มกราคม 2553
( ปรับปรุงเมื่อวันที่ : 04 มกราคม 2553 เจ้าของเรื่อง : สำนักสารนิเทศ )

สำนักงานบริหารโครงการไทยเข็มแข็ง 2555 กระทรวงสาธารณสุข


ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000